BEMI-semajno

Ĉar Francujo tenas siajn landlimojn fermitaj pro la kronvirusa krizo, la Dua BEMI-semajno ne povas okazi en 2020.

Ni preparas etan serion da retaj eventoj anstataŭe. Revenu post la 20-a de majo al ĉi tiu paĝo por vidi ĝian programon malferman al ĉiuj.

Jen ankoraŭ kompletigendaj informoj pri la BEMI-semajno 2021:

La Unua BEMI-semajno en Herzberg, la Esperanto-urbo, estis tre bona sukceso. Tial, Biciklista Esperantista Movado Internacia (BEMI) invitas ĉiujn ŝatantojn de biciklado al la Dua BEMI-semajno en Kastelo Greziljono, Francujo.

Datoj: de sabato, la 6-a ĝis dimanĉo, la 14-a de junio 2020. Ankoraŭ ne fiksita dato en 2021.

Programo:
Sabato estos alventago, dimanĉo forirtago.
En ĉiu el la sep aliaj tagoj ni ekskursos bicikle tra la bela pejzaĝo en la regiono de la rivero Loire [Luar], fama pro siaj kasteloj. Certe ni vizitos iujn el ili, kaj aliajn interesajn vidindaĵojn.
Ni planas ekskursojn je diversaj distancoj kaj gradoj de malfacileco, tiel ke la partopreno estu inda kaj por tiuj, kiuj preferas ĝui facilajn biciklopromenojn, kaj por tiuj, kiuj ŝatas sportajn defiojn.
Eventuale ni formos du grupojn kiuj jen ekskursos kune, jen aparte.
El la preparitaj ekskursoj ni elektos surloke laŭ vetero.
Ni zorgos mem pri niaj manĝoj, tial ankaŭ komuna preparado, kuirado, lavado, purigado ktp. estos parto de la programo.
Kaj ni ĝojus se vi en la vesperoj rakontus aŭ prelegus pri viaj biciklovojaĝoj, pri biciklaj kondiĉoj en via lando, pri trafika politiko aŭ aliaj biciklorilataj temoj.

Loĝado:
Ni loĝos en propraj tendoj sur la tereno de la kastelo, kiu estas Esperanto-kulturcentro. Bonvolu indiki kun via aliĝo, ĉu vi venos kun propra tendo, kaj kiom da lokoj estas eventuale liberaj en ĝi; aŭ ĉu vi bezonos lokon en tendo de alia partoprenanto.
En la kromdomoj de la kastelo ni disponos pri necesejoj, duŝejoj kaj kuirejo.

Kiel alveni:
Informojn pri alveneblecoj legu ĉi tie. Fine de tiu paĝo vi povas legi ankaŭ pri eblecoj lui biciklon.K

Informoj pri kotizo kaj aliĝilo ankoraŭ venos.